Skip to main content

Barvni center Javornik d.o.o.

OBVEZNO USPOSABLJANJE ZA DELO Z DIIZOCIANATI !!!

OBVEZNO USPOSABLJANJE ZA DELO Z DIIZOCIANATI !!!

Da bi zagotovili, da delavci po vsej EU še naprej varno ravnajo z diizocianati, so zdaj obvezne nove zahteve glede usposabljanja v skladu z evropsko uredbo REACH. Podjetja morajo svoje zaposlene usposobiti do 24. avgusta 2023. Priporočamo usposabljanje »003 Škropljenje v prezračevani kabini, ravnanje z odprto mešanico, čiščenje in odpadki«. To ponudbo najdete na naslednji povezavi: https://www.safeusediisocyanates.eu . Usposabljanje vsebuje splošne informacije in navodila za uporabo pri ravnanju z diizocianati. Po usposabljanju je treba odgovoriti na različna vprašanja. Če boste pravilno odgovorili na dovolj vprašanj, boste takoj prejeli spletno potrdilo kot dokaz o opravljenem usposabljanju. Spletni seminar traja 70 minut. Kaj so diizocianati? Diizocianati so družina kemičnih gradnikov, ki se uporabljajo za proizvodnjo široke palete poliuretanskih izdelkov. Poliuretan nastane s kemično reakcijo med diizocianati in polioli, ki ob mešanju polimerizirajo. Poliuretani ne bi obstajali brez teh dveh komponent.